Funcionament i Reserva

Es pot fer la reserva enviant un correu electrònic a info@metgerural.cat, especificant la visita que es vol, la data, hora i nombre d’alumnes, o per telèfon al 972821575.

Es recomana fer la reserva amb el màxim d’antelació possible per assegurar-se disponibilitat de data i hora.

Per a les visites incloses dins el “Programa Indika” de la Diputació de Girona.

A partir de l’1 de setembre s’haurà d’enviar, setmanalment, una relació de les noves escoles que han reservat activitats subvencionades pel programa “Indika”. La Diputació de Girona donarà la conformitat, per escrit, d’aquelles activitats que entrin dins la subvenció, en relació amb el crèdit pressupostari disponible pel curs escolar i donant prioritat a la diversitat d’escoles davant la concentració d’activitats per part d’un mateix centre escolar. És per això, que les escoles que tinguin subvencionades 5 activitats en el programa Indika, quedaran en llista d’espera.

Us recomanem que feu la reserva entre juliol i principis de setembre per garantir al màxim possible que la reserva sigui acceptada. 

Pagament

El pagament es pot fer en efectiu un cop acabada la visita o bé per transferència bancària previa sol·licitud.