Educació

El Museu d’Història-Espai del Metge i de la Salut Rural de Sant Feliu de Guíxols, posem a disposició dels centres educatius un seguit d’activitats en format de visita comentada o taller pràctic, en les quals es treballen aspectes relacionats amb l’àmbit de les ciències de la salut.

El museu com a espai d’aprenentatge

El Museu d’Història-Espai del Metge i de la Salut Rural té com a objectiu esdevenir un espai d’aprenentatge de la comunitat, dissenyant i duent a terme accions educatives tant des de l’àmbit de l’educació formal com no reglada. La filosofia educativa està present a totes les actuacions del museu, a partir d’uns objectius generals que estan al darrera dels programes, exposicions i activitats que desenvolupem.

El projecte educatiu del museu és un projecte viu, en revisió i avaluació constant per adaptar-se als temps i situacions concretes.

Objectius generals del projecte educatiu:

  • Qualitat pedagògica. En el disseny i desenvolupament de les activitats ens preocupem per oferir la màxima qualitat educativa, per això es compta amb el suport de tècnics de l’àmbit educatiu i patrimonial que dissenyen, desenvolupen i avaluen les propostes. El servei de guiatge és dut a terme per una empresa de serveis educatius amb molts anys d’experiència, que compta amb personal qualificat, amb estudis universitaris relacionats amb les humanitat i l’educació, que passen sistemes d’avaluació tant per part dels docents com pels tècnics del museu.
  • Compromís social. A través de la tasca educativa busquem enriquir a la societat, sense oblidar la nostra missió de transmissors i divulgadors de coneixement. Per aquest motiu tenim molt present el context educatiu no formal i les possibilitats que ofereix el museu en aquest àmbit. També ens interessa oferir activitats per donar suport a l’educació formal i dissenyar activitats en l’àmbit de l’educació social. Tenim el convenciment que qualsevol persona ha de tenir accés al coneixement que custodia el museu, sigui quina sigui la seva formació prèvia i les seves circumstàncies personals. Per aquest motiu ens esforcem per crear instruments que facilitin l’accés al coneixement dels àmbits del museu, des d’una perspectiva integradora.
  • Innovació. El museu ofereix unes possibilitats educatives diferents a altres espais, és un lloc òptim per explorar noves maneres d’educar, afavorint l’experimentació i innovació pedagògica. Utilitzem una metodologia flexible, incorporant elements de metodologies basades en el constructivisme, la pedagogia crítica, el connectivisme educatiu, així com també sistemes tradicionals. Alhora, tenim en compte la utilització de les TIC’s en el procés d’ensenyament-aprenentatge.
  • Integració. El museu ha de ser capaç d’oferir una mirada propera, per a que la població el vegi i se’l senti com a propi, com a espai on pot intervenir i no com a espai aliè només apte per a persones amb una alta cultura i formació. Ens esforcem en dissenyar i oferir activitats diverses que siguin atractives per diferents segments de població i així esdevenir un espai social al qual venir-hi en més d’una ocasió. Les activitats i actuacions que realitzem compten amb sistemes d’avaluació rigorosos que ens permeten valorar l’eficàcia educativa de les nostres accions i propostes. Prima l’avaluació qualitativa per sobre de la quantitativa. Donat que ens dirigim a diferents tipus de públic, treballem amb guions educatius amplis i oberts, amb uns eixos centrals que anem adaptant segons la tipologia de visitant. Sempre tenint en compte les consideracions que ens faci la persona acompanyant del grup, en les converses prèvies a la visita i també en el mateix moment de l’activitat.
  • Experimentació. Basem el nostre programa en activitats on l’experimentació sigui el protagonista, tant en les activitats dirigides a l’educació formal com a la no formal o al públic general. És el que es coneix com a “hands on”. Els continguts principals del nostre Museu estan relacionats amb la Història i les Ciències de la Salut, però també tenim en compte que a partir d’aquests eixos temàtics podem tractar altres àmbit de coneixement i disciplines com l’art, la literatura, l’educació social, ètica, etc.

 

Línies educatives

Des del Museu d’Història treballem en diferents línies educatives: l’Educació Formal i l’Educació no Formal.

Educació Formal

Dins d’aquesta línia de treball dissenyem programes que inclouen activitats de recolzament a l’Educació Formal, adaptades al currículum acadèmic, però també accions educatives autònomes a la programació escolar però fàcilment integrables a aquesta.

Pel que fa a les activitats adaptades al currículum educatiu oferim visites guiades, visites dinamitzades i teatralitzades –que busquen transmetre coneixement d’una manera més lúdica, activa i participativa-, tallers dirigits i també d’experimentació, itineraris, etc. Un ampli ventall d’activitats adaptades al currículum acadèmic i a diferents nivells educatiu. També oferim la possibilitat de traslladar-nos a les aules per a realitzar tallers i altres tipus de sessions. Treballem per oferir activitats adaptades als Centres d’Educació Especial i a grups amb discapacitats visuals.

Entre les activitats de recolzament o complementàries, realitzem tallers, cicles de conferències, jornades, congressos, cursos d’estiu, cursos de formació en col·laboració amb universitats i centres d’ensenyament formal.

Educació no formal

Les activitats que oferim dins l’educació no formal són variades i adreçades a diferents tipus de públic. Tallers per a famílies, visites teatralitzades i amb música durant els caps de setmana i períodes de vacances, tallers durant els dies de Nadal i Setmana Santa, etc.

El públic familiar és una des les potencialitats que treballem des del Museu, per tal de crear hàbits de lleure des de petits i convertir el museu en un espai d’esbarjo social, un recurs d’oci compartit entre pare i fills, un lloc no aliè a la diversió i que asseguri l’interès de les futures generacions en la visita al museu independentment de les que es realitzen en el marc de l’educació formal i l’entorn acadèmic. Oferim activitats fora de l’entorn escolar per tal d’integrar la visita al museu com a hàbit d’oci i de consum de recursos culturals en el temps lliure.

També es realitzen altres activitats com visites amb concerts, visites per a grups d’adults i grups de la tercera edat. Aquest darrer, és un públic també  prioritari per al museu, per aquest motiu fomentem accions que promoguin l’envelliment actiu i el foment de la participació de les persones grans en la societat, la cultura i l’economia, per garantir la plena integració i la seva participació en la societat. En aquest aspecte, és clau el treball conjunt amb l’Associació d’Amics del Museu d’Història de Sant Feliu de Guíxols.

Treballem per atraure el públic jove i adolescent, amb diferents projectes multidisciplinars, que impliquen a diferents professionals, i amb l’ajuda de les TIC’s, aspectes clau per connectar amb aquest públic, però també per a que el museu s’adeqüi a uns hàbits i usos socials cada cop més extensos.

Respecte a les persones amb baix nivell de formació, també ens interessa la seva integració i per això oferim activitats i visites a Escoles d’Adults, Associacions d’immigrants o grups de persones amb risc d’exclusió social.

Des del Museu també es fomenta la creació de materials específics per fer recorreguts temàtics o realitzar la visita autònoma en família o grups d’adults, tals com jocs de descoberta, guies multimèdia, recorreguts temàtics adaptats a diferents edats i que permetin la realització d’una visita amb un plantejament fet des de la perspectiva lúdica i el foment de la participació de tots els membres del grup.

Funcionament i reserves

Activitats Educatives

La Sala d’exploració