Creu Roja

L’any 1873 la Creu Roja ja es present a diversos municipis de les comarques gironines, al crear-se les anomenades subcomissions a la Bisbal, Palamós, Palafrugell i Sant Feliu de Guíxols. Però no va ser fins el 18 de desembre de 1898 que es crea a Girona la primera assemblea.