Col·leccions

Des de l’EMSR tenim com a objectius conservar, exposar i difondre el patrimoni material i immaterial relacionat amb la salut en el món rural i això abraça no només la professió mèdica, sinó a l’ampli ventall de persones relacionades amb les pràctiques mèdiques, titulades o no, al servei de la cura del malalt, com per exemple el cirurgià, l’apotecari, els practicants, les llevadores o el barber-sagnador, sense oblidar les cures casolanes, o els remeiers i curanderos.

A banda de l’exposició permanent ubicada a l’edifici del Monestir de Sant Feliu de Guíxols, es compta amb un centre de documentació i un fons d’objectes mèdics procedent de les pròpies consultes i d’altres institucions sanitàries.

La col·lecció està formada per l’instrumental utilitzat per a la pràctica professional d’alguns metges rural de Catalunya, i també pel mobiliari de despatx, biblioteca, i documentació generada durant els anys d’exercici com ara: receptaris, llibretes de conductes, títols i orles universitàries, així com també expedients de pacients i topografies mèdiques.

Tot aquest patrimoni material es complementa amb un conjunt d’enregistraments orals destinats a conèixer la visió del pacient respecte a la figura del metge rural, molts són testimonis que han viscut en primera persona la pràctica de la medicina a la primera meitat del s.XX, i d’altres, són enregistraments fets a metges jubilats, que ens ajuden a entendre l’ús i funció dels objectes i documents conservats a l’Espai del Metge i de la Salut Rural, així com la realitat de la pràctica mèdica al món rural al s.XX; i finalment entrevistes fetes a remeieres/es, curanders/es i pescadors o familiars de pescadors de la Costa Brava, que ens expliquen remeis tradicionals utilitzats per guarir ferides o accidents relacionats amb el treball a la mar.

Les col·leccions personals i institucionals que alberga el fons del museu són les següents:

Dr. Josep Blasco

Dr. Martí Casals i Echegaray

Creu Roja

Antic Hospital Municipal

Dr. Àngel Latorre

Dr. Antoni Miralles

Dr. Josep Ruscalleda