Dr. Josep Blasco

L’any 2003, la família del Dr. Blasco va fer donació al Museu d’Història d’un conjunt d’instrumental mèdic, en total 30 peces, procedents de tres metges diferents: el Dr. Prim (8 peces), el Dr. Vidal Mestres (3 peces) i el Dr. Blasco (19 peces).